Resolució de la convocatòria “I PREMIS DE CLASSE INVERSA UPV”

De conformitat amb el que es disposa en les bases de la Convocatòria del Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació per la qual s’anunciaven els “I Premis de Classe Inversa UPV”, una vegada realitzada la valoració de les candidatures presentades, i d’acord amb la proposta dels membres del Jurat, el vicerectorat ha resolt el següent:

PRIMER: Fer pública de relació de premiats:

  • 1er premi: Dª. Francisca Sempere Ripoll, de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi.
  • Accésit: Dª Arianna Guardiola-Víllora, de l’Escola Tècnica Superior d’arquitectura de València.

SEGON: Aquest vicerectorat expedirà la certificació corresponent que acredite l’obtenció del premi.

TERCER: L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el divendres 14 de juliol de 2017 a les 13:30h. en l’acte de clausura de l’III Congrés d’Innovació i Docència en Xarxa (INRED2017).

Enllaç a la resolució