Resolució de la convocatòria “I PREMIS DE CLASSE INVERSA UPV”

De conformitat amb el que es disposa en les bases de la Convocatòria del Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació per la qual s’anunciaven els “I Premis de Classe Inversa UPV”, una vegada realitzada la valoració de les candidatures presentades, i d’acord amb la proposta dels membres del Jurat, el vicerectorat ha resolt el següent:

PRIMER: Fer pública de relació de premiats:

  • 1er premi: Dª. Francisca Sempere Ripoll, de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi.
  • Accésit: Dª Arianna Guardiola-Víllora, de l’Escola Tècnica Superior d’arquitectura de València.

SEGON: Aquest vicerectorat expedirà la certificació corresponent que acredite l’obtenció del premi.

TERCER: L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el divendres 14 de juliol de 2017 a les 13:30h. en l’acte de clausura de l’III Congrés d’Innovació i Docència en Xarxa (INRED2017).

Enllaç a la resolució

Formació en Classe Inversa curs 2017/2018

Arranquen els cursos per a la formació del professorat que el pròxim curs impartirà les seues assignatures amb el model de classe inversa.

El passat dia 13 de juny començava la formació amb una Taula Redona on intervenien alguns dels professors que duran a terme els cursos a impartir per al professorat que s’inicia o vol millorar en aquesta metodologia de classe inversa.

Els cursos versaran sobre estratègies a seguir, així com eines possibles a utilitzar a l’hora d’implantar la metodologia en les seues assignatures. Es tracta de cursos eminentment pràctics i basats en les experiències dels docents que els imparteixen.

Acompanyant a aquests cursos, els professors disposen d’un servei d’assessorament i tutoria que poden sol·licitar enviant un correu a l’adreça clase.inversa@upv.es

Es pot consultar la relació de cursos disponibles en el següent enllaç.